ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kedves weboldal Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

 

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a  Sensor Technik  Kft. számára. A  Sensor Technik  Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A  Sensor Technik  Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a a személyes adatok védelméről szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a  Sensor Technik  Kft..-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a  Sensor Technik  Kft.. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos személyes adatokra szükség van.

 

A  Sensor Technik  Kft. a következő szolgáltatásokhoz kérhet személyes adatokat:

álláshirdetésre jelentkezés

információkérés kiskreskedelmi ügyfélszolgálaton

árajánlat kéréssel, termékkel, szolgáltatásal kapcsolatos kapcsolattartás

hírlevélre feliratkozás

 

A rendelkezésünkre bocsátott személyes a következők lehetnek:

cégnév

cím

e-mail cím

telefonszám

 

Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a  Sensor Technik  Kft.. tájékoztatja az érintetteket az adott konkrét adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a konkrét adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. Az Ön által megadott adatok mellett a  Sensor Technik  Kft. automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet a  Sensor Technik  webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak használata közben. A  Sensor Technik  a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • domain-név (URL),
 • a hozzáférés adatai,
 • az ügyfél file lekérés (mely oldalakat tekint meg és milyen hivatkozásokra kattint rá)),
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja és hossza
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • a használt böngészőprogram típusa és nyelve.

 

További információt a Hogyan használja a  Sensor Technik  Kft.. a Cookie-kat című részben talál.

 

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a  Sensor Technik  Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. A  Sensor Technik  Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

 

A  Sensor Technik  Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:

 • piackutatás, piaci elemzés,
 • vevői szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
 • vevői reklamációk intézése,
 • megrendelések intézése.

 

A  Sensor Technik  Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a  Sensor Technik  Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

 

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a  Sensor Technik  Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a  Sensor Technik  Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a  Sensor Technik  Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

2017.11.29.

 

Sensor Technik Kft.

 

 

 

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.